Oslovovací dopis zemědělcům 2022

Vážení obchodní přátelé,

stejnÄ› jako v minulých letech, tak i letos naÅ¡e společnost OILSEED s.r.o. nabízí své služby týkající se zemÄ›dÄ›lské komodity máku modrého. NaÅ¡e provozovna letos úspěšnÄ› proÅ¡la dozorovým auditem a znovu byla potvrzena certifikace HACCP a ISO 9001:2009. Tyto certifikáty garantují správnost výrobních postupů a vysoké standardy posklizňové úpravy.

Možnosti:

Příjem a úprava máku v přírodním stavu

Příjem a úprava máku v předčištěném stavu

Nákup a zpracování máku již vyčištěného

Kombinace služeb:

Čištění

Skladování

Balení

Výkup za aktuální cenu

Výkup před sklizni za předem stanovenou fixní cenu

Výhody pro producenty:

-Široké spektrum služeb na jednom místě dle Vašich potřeb a požadavků

-Kompletní posklizňové služby (čistění, dlouhodobé skladování, balení, laboratorní rozbory, výkup)

-Možnost prodeje za aktuální tržní cenu v průběhu celého roku dle Vašich potřeb

-Možnost prodeje za předem stanovenou fixní cenu

-Bonusy v případech, kdy mák posklizňově upravovaný a skladovaný na provozovně Dvory – Veleliby 41, je následně prodán společnosti Oilseed s.r.o.

-Transparentnost v každém kroku: všechny úkony jsou vedeny v elektronické podobě, je možná kontrola na místě

Jakých služeb využijete, je jen na Vás.

Děkujeme za Vaši projevenou důvěru a těšíme se na spolupráci.

Přejeme dobrou sklizeň a vysoké zisky v nadcházející sezoně!

No Comments

Leave a Reply