B2B Obchod po Celém Světě

Mák
Ořechy
Sušené Plody

Společnost OILSEED s.r.o. - váš spolehlivý partner a dodavatel potravinářského máku a velkoobchod s ořechy a sušenými plody.

Jako podporu vašeho úspěšného podnikání nabízíme využití našeho moderního provozu a 20leté zkušenosti na trhu s mákem, ořechy a sušenými plody.

✓ Vlastníme provoz, ve kterém provádíme posklizňovou úpravu / čištění máku, a pražení / solení ořechů.

✓ Vykupujeme a dodáváme mák, ořechy a sušené plody na mezinárodní trh na základě dlouhodobých obchodních kontraktů a vazeb.


✓ Naše výroba probíhá v souladu s certifikací ISO 9001 a požadavky HACCP, jenž garantují správnost výrobních postupů a vysoké standardy zpracování i distribuce zboží.

✓ Obchodujeme s ořechy a sušenými plody ve spolupráci s mateřskou společností s pomocí které máme značné ekonomické a produkční výhody.

Modrý

Mák

Mák modrý je významnou českou plodinou. Jeho pěstování a kultivace má v České republice historicky dlouhodobou tradici. Modrosemenné odrůdy světle až tmavě modré barvy patří k tradiční pochutině nejen slovanských národů. Typické pro modrý mák je výrazné aroma a sladká chuť což umožňuje jeho hojné využití v potravinářství. Nachází uplatnění zejména v pekárenské a pečivárenské výrobě při plnění buchet či závinů.

Bílý

Mák

Bílý mák je odrůdou máku s typickou příchutí. Tato, na některých zahraničních trzích, často vyhledávaná komodita je tradičně spojována s Indií, kde se používá jako hlavní přísada do mnoha receptů. Nasládlá a ořechová chuť bílého máku je vhodná k použití do pečiva, sladkých pokrmů nebo v cukrářské technologii, lze jej využít zcela adekvátně k použití modrého máku. Obliba pěstování bílého máku v České republice má rostoucí trend a to nejen z důvodu jeho vysoké rentability.

Pistácie

Kalifornské Pistácie

Mandle

Kalifornské Mandle

Kešu

Vietnamské Kešu

Švestky

Chilijské Švestky

Meruňky Sířené

Turecké Meruňky

Meruňky Bio

Tádžikistánské Meruňky Bio

Rozinky

Chilijské Rozinky

S kým pracujeme
Zemědělec

Čistící linky: Kapacita čištění našich čtyř linek činí přibližně 28 až 36 tun čištěné plodiny na jednu směnu. Na linkách probíhá dvoufázový čistící proces. Při prvotním čištění je mák oddělen od hrubých nečistot. Dále pokračuje na pneumatický třídící stůl, kde probíhá dočištění a je dosahováno finální čistoty 99.9 %.

Služby: Zemědělcům nabízíme posklizňovou úpravu máku v čistotě "z pole" či předčištěného máku, v neposlední řadě zajišťujeme jeho balení či skladování.

Dodání k úpravě: U dodaného máku provádíme senzorické testování, kontrolu čistoty a vlhkosti. Přibližnou výtěžnost čištění lze stanovit na našich laboratorních strojích, čímž lze ocenit výtěžnost zboží ještě před čištěním. Externě zajišťujeme analýzu sledovaného obsahu alkaloidů, těžkých kovů či mikrobiologický rozbor.

Dodavatel

Digitální váhy: Náklad mířící do provozu prochází během příjmu vážením na mostové váze vybavené digitálními senzory. Načtené informace z váhy jsou automaticky integrovány a elektronicky přenášeny do jednotného informačního systému podniku.

Příjem zboží: Po zvážení a vizuální kontrole zboží probíhá příjem.

Sklad: Přijaté zboží je uloženo ve skladové hale. Skladujeme v uzavřených bednách, kontejnerech či vhodných skladovacích obalech, které jsou vždy opatřeny označením zákazníka, termínu dodání a netto váhy.

Zákazník

Balení: Balící linka umožňuje balení zboží do pytlů na základě požadavku klienta. Kvalitní třívrstvé papírové pytle lze opatřit firemním logem nebo štítkem zákazníka.

Laboratoř: V prostorách výrobního provozu se nachází vybavená laboratoř. Pracovník laboratoře odpovědný za kvalitu odebírá mák pravidelně z každé dodávky. Laboratoř kontroluje organoleptické vlastnosti zboží a poskytuje spolehlivé informace o vlhkosti a čistotě konečného produktu.

Celní deklarace: Zboží, které je předmětem mezinárodní přepravy, může být před exportem procleno přímo v našem provozu a odesláno rovnou k zákazníkovi. Po předchozí dohodě se zákazníkem mohou být přepravci poskytnuty veškeré dokumenty potřebné k celnímu odbavení.

Čistota 99.9%
Technologie zpracování modrého máku

Všechny procesy v naší provozovně ve Velelibech probíhají v souladu s certifikáty ISO 9001, HACCP, Kosher a s vnitřními předpisy OILSEED s.r.o., lze je popsat následovně:

1. Příjem surovin

Surovina ke zpracování, kterou pěstitelé přiváží přímo z pole, je vyložena do příjmového koše s kapacitou 40 tun/hod. Surovina je dále uložena do krytých beden určených pro nezpracovaný materiál a umístěna do skladové haly přírodních surovin.

Surovina, která je do provozu dovezena v již předčištěném stavu je uložena do skladové haly přírodních surovin přes nákladovou rampu. Při příjmu je materiál označen dle zásad sledovatelnosti specifickým označením a pod tímto značením prochází celým procesem zpracování až do doby expedice.

Více Minimalizujte
2 Čištění

V naší výrobě máme čtyři čistící linky skandinávských výrobců Damas a Kamas / Westrup. Kapacita všech čtyř linek je cca 28 - 36 tun čištěné suroviny na jednu směnu (8 hod). Tyto spolehlivé linky ověřené kvality umožňují šetrné čištění a dosažení nejvyššího stupně čistoty máku.

Čištění dodaného máku probíhá ve dvou fázích. Prvotní čištění probíhá na čistící lince, sestavou sít. Pokud je mák více znečištěn, je dále zpracován na pneumatickém třídícím stole, kde probíhá finální čištění na nejvyšší možnou čistotu.

Za čistícími linkami a pneumatickými stoly jsou umístěny magnety a sestava dalších sít. Vyčištěný mák je uskladněn do skladové haly určené pro vyčištěné zboží a poté pokračuje na balící linku.

Více Minimalizujte
3. Balení

Finálně přečištěný mák je balený do vaků nebo pytlů. Pytlování probíhá na balicí lince Kamas s maximální kapacitou 25 tun za jednu směnu (8 hod). Na přání je možné pytel opatřit etiketou dle požadavků zákazníka. Přesná váha každého pytle je kontrolována separátně digitálními dávkovacími váhami s přesností +/- 50 g. V průběhu balení probíhá kontrola náhodně vybraných pytlů převážením na manuální váze. Před umístěním na palety každý pytel prochází detektorem kovu a celá paleta je následně společně s pytli zpevněna průtažnou fólií. Používaný spotřební materiál jako fólie, pytle nebo vaky jsou certifikované pro použití v potravinářském provozu.

Více Minimalizujte
4. Skladování

Systém skladování v našem provozu je v souladu s požadavky HACCP a ISO 9001. Nezpracovaná surovina je skladována odděleně od vyčištěného zboží a taktéž odděleně od zboží již určeného k expedici. Příjem nezpracovaného materiálu, samotné zpracování, nákup, prodej i expedice zboží je vedeno ve firemním informačním systému tak, aby naši pracovníci mohli neprodleně zjistit, v jaké fázi výroby se konkrétní zboží nachází.

Více Minimalizujte
5. Kontrola kvality

Zboží nakupujeme od zemědělců, se kterými spolupracujeme mnoho let. Víme, jakým způsobem pěstují svůj mák a jaké technologické postupy při pěstování dodržují, a proto dobře známe původ zboží. Z toho důvodu si náš klient může být jistý vysokou a konstantní kvalitou.

Zboží je nakupováno na základě doporučení naší interní laboratoře a mistrů čištění. Laboratoř u nabízeného zboží provádí organoleptickou analýzu, kontrolu čistoty a vlhkosti a zadává jej do firemního informačního systému. Vzorek nabízeného zboží laboratoři předává manažer nákupu, který s našimi dodavateli jedná osobně a kvalitu zboží individuálně kontroluje.

Více Minimalizujte
Certifikace
HACCP

Certificate - HACCP Czech

ISO 9001-2009

Certificate - ISO 9001-2009 Czech

Kosher certificate
OILSEED s.r.o.

Karla Engliše 3219/4, Smíchov, 150 00 Praha
IČO: 06667414 | DIČ: CZ0666741

Hlavní sídlo

Karla Engliše 3219/4, Smíchov, 150 00 Praha

Tel:
+420 257 320 806
E-Mail:
info@oilseed.cz
Oteviraci Doba:
9:00-17:00
Výroba

Dvory - Veleliby 41, 288 02 Nymburk

Tel:
+420 325 531 478
E-Mail:
info@oilseed.cz
Oteviraci Doba:
7:00 - 15:30